Návrh na rozdělení zisku z r. 2014

18.03.2015 07:50

Představenstvo družstva se usneslo na návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a tento návrh předloží 20.3. členské schůzi ke schválení. Návrh je uveden v přiloženém dokumentu: návrh na rozdělení zisku r. 2014.xls (27648)